Všeobecné bchodní podmínky

Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek označuje společnost MIDINET s.r.o., se sídlem Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 116296/B (dále jen "prodávající").

Fakturační adresa:

MIDINET s.r.o.
Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava

IČO: 47430346
IČ DPH: SK2023877977

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Prodávající prodává své zboží prostřednictvím webové stránky www.mobilego.cz. Na uvedené webové stránce má kupující možnost kliknutím na zvolený výrobek seznámit se s vybraným zbožím, jeho vzhledem, hlavními vlastnostmi, celkovou cenou a dostupností na skladě.

VYBERTE SI ZBOŽÍ Z KATALOGU

Zboží můžete vyhledat podle kategorie nebo podle textu v názvu, nebo v kódu zboží - vyhledávací políčko. Následně můžete produkty filtrovat a třídit podle ceny, výrobce, příp. Kategorie.

KOŠÍK

Vybrané zboží vložte do košíku s potřebným množstvím. Obsah košíku je vždy přístupný v horní liště s ikonou košíku.

POVINNÉ ÚDAJE

Při objednávání uveďte prosím následující údaje:
Pokud nakupujete jako spotřebitel, t.j. jako fyzická osoba, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte Vaše telefonní číslo a e-mail.
Pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, IČO, DIČ a místo podnikání nebo sídlo.

ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

V nákupním košíku si zvolíte způsob doručení, případně provedete změny počtu objednaných produktů. Pokud jste zaregistrován a přihlášen, tak objednávku odešlete z košíku pomocí tlačítka "Objednat zboží v košíku". Pokud nejste přihlášen, tak stisknutím tlačítka "Pokračovat" budete vyzván k registraci nebo přihlášení. Zboží můžete nakoupit i bez registrace. Následně vyberte způsob doručení a stiskněte tlačítko "Objednat zboží v košíku".

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající je povinen potvrdit akceptaci objednávky kupujícího do 2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. V rozsahu akceptované objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit jeho cenu.

Po odeslání objednávky si ověříme všechny Vaše údaje a rezervujeme zboží přesně pro Vás. V případě potřeby Vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných dokumentů, které si potřebujeme ověřit. Při objednávkách, které jsou hrazeny bankovním převodem zasíláme zákazníkům pokyny k uskutečnění platby. Pokud vše máme ověřené a objednávka byla zaplacena, nebo zaslána na dobírku, naši pracovníci zabalí Vaše zboží a předají ho kurýrní společnosti.

DOPRAVA A PLATBA
ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ
Prodávající provádí dodání zboží prostřednictvím kurýrní služby přepravní společnosti GLS na adresu zadanou kupujícím.
Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně produktu. Přepravní náklady zahrnují i pojištění zboží.
Prodávající e-mailem informuje kupujícího o vyřízení objednávky, předání zboží k přepravě a čísle zásilky.
Objednávky přijaté do 14:00 od pondělí do pátku budou zpracovány a expedovány v den objednání. Objednávky přijaté přes víkend, svátek a mimo naši provozní dobu zpracováváme v následující pracovní den.
V případě platby předem, expedování zboží obvykle proběhne do 24 hodin od připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.
Zboží je doručováno v pracovních dnech od 8 hod. do 18 hod. a čas doručení není možné přesně určit.
Při přebírání zboží Vám kurýrní společnost vydá potvrzení o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení, v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží kupující e-mailem nejpozději do 4 dnů od doručení zboží.
V případě, že kupující zboží nepřevezme, prodávajícímu vznikne nárok na náhradu nákladů spojených s doručením zboží.
Dodání zboží do zahraničí je možné kurýrní společností, kde je třeba předem se informovat.
CENÍK DORUČENÍ OBJEDNÁVEK

Objednávka do 6999 Kč 159 Kč
Objednávka nad 6999 Kč Zdarma
Příplatek za dobírku 30 Kč

SZPŮSOBY PLATBY

1. Dobírkou - nejvýhodnější způsob

2. Předem na předfakturu - převodem nebo vkladem na náš bankovní účet. Zboží expedujeme po připsání platby na náš účet

CENA ZBOŽÍ

Částka uvedená u jednotlivých výrobků je konečnou částkou. V této ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ
Zákazník má na nové zboží 2-letou záruku dle občanského zákoníku. Právnické nebo fyzické osoby - podnikatelé mohou mít tuto záruční dobu kratší - je uvedena u detailu produktu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
V případě produktu, který je potřebný reklamovat, prosíme, abyste postupovali podle reklamačních podmínek a kontaktovali nás. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží během záruční doby. Pokud není při popisu zboží stanoveno jinak, záruční doba je 24 měsíců.

V případě reklamací nás kontaktujte na adrese: info@mobilego.cz, kde uvedte číslo objednávky, reklamovaný produkt a popis chyby. Následně Vám poskytneme další postup reklamace. Zásilku doporučujeme pojistit. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

V případě jakékoli reklamace na zařízení od společnosti Apple postupujte podle pokynů uvedených níže. Před odesláním se prosím odhlaste z Find my iPhone (iCloud) a vymažte kód zámku obrazovky, nebo napište kód do reklamace. V opačném případě riskujete zdlouhavou reklamaci nebo zamítnutí. Doporučujeme Vám zálohovat zařízení před jeho odesláním k reklamaci. V případě přehrávání softwaru nebo obnovy systému iOS nezaručujeme zachování dat.

Reklamovaný tovar posielajte len na adresu: MIDINET IT s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš.

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY A POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPIT
Ve smyslu ustanovení § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Kupující je povinen zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat na adresu sídla prodávajícího, přičemž by kupující měl zboží zaslat:
- nepoužívaný
- nepoškozené
- v původním obalu
- kompletní (včetně příbalového letáku a ostatních věcí, které balení původně obsahovalo)
- spolu s dokladem o koupi

Zboží doporučujeme pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.

Zboží by měl kupující (spotřebitel) vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s s § 458 ods 1 obč. z).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem, s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3.

Spotřebitel nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu i v případě reklamace zboží.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité, poškozené nebo neúplné má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši. Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu jsou kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM - podnikatelé

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

INFORMACE O ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ SPORU (ARS)

Spotřebitel (ne "podnikatel") má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@mobilego.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy, nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Podrobnější informace o celé problematice jsou uvedeny v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Vaše osobní údaje slouží výhradně k plnění Vašich objednávek a na služby s tím spojené a na komunikaci s vámi.

Zadáním údajů při registraci a v objednávce udělujete souhlas s evidencí a zpracováním osobních údajů ve smyslu Zák.č. 136/2014 Z.o ochrane osobných údajov a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonom č. 84/2014 Z. z a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov. Souhlas je na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat, co sdělíte mailem nebo písemně.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mobilego.cz, firma MIDINET s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zák.č. 136/2014 Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov.

Z výše uvedeného zákona plyne i povinnost neposkytnutí získaných osobních údajů třetí straně. Výjimkou je poskytnutí nezbytně potřebných údajů dopravci, za účelem doručení zásilky.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito podmínkami souhlasí.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY